Osnovni podaci kompanije

Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja te vlasnik internetske stranice i njenog sadržaja:

Tvrtka: Blitz-CineStar, društvo za kinoprikazivačke usluge d.o.o.

Skraćeni naziv: Blitz-CineStar d.o.o.

Sjedište i adresa: Zagreb, Ulica Vice Vukova 6

OIB: 24146311117

Matični broj subjekta (MBS): 080462348 
Matični broj (MB): 1734067

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital Društva: 2.836,95 €, u cijelosti uplaćen

Godina osnivanja: 2003.

Žiro račun / IBAN: HR0625000091101135222
Banka: Addiko Bank, Zagreb, Slavonska avenija 6

Članovi uprave: Jadranka Islamović, Krstulović, Kieft